Sökning: "Martin Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Martin Andreasson.

 1. 1. Improvisera bara! : En diskursanalytisk studie om instrumentlärares syn på och arbete med improvisation inom enskild undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Martin Andreasson; [2019]
  Nyckelord :improvisation; instrumental education; discourse psychology; discourse analysis; focus groups; Swedish Community Schoolof Music; improvisation; instrumentalundervisning; diskurspsykologi; diskursanalys; fokusgrupper; kulturskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka instrumentlärares syn på och arbete med improvisation i den enskilda instrumentundervisningen inom gymnasieskolan och kulturskolan. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskurspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Perfect sleep

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Julia Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the time for the starting point of this master thesis, the Electrolux Healthy Home department where at a high extent looking into how a system of products that could communicate with one another could give the user a better experience in the home. Products that where looked into for coupling where for example an air purifier with a robotic vacuum-cleaner, maybe also coupled with any other product that could give the cus- tomer a better experience in the experience area “well-being”. LÄS MER

 3. 3. Hamburgerhysterin i Örebro? : Analys av omvärldsfaktorer och konkurrens

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johannes Hansen Andreasson; Martin Sirén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Genomloppstidssänkning för lågvolymstillverkning med hög variation : En kartläggning av värdeflödet i en tillverkningsprocess av hylsor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Martin Andreasson; David Irvall Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Genomloppstid; låg volym; hög variation; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på SKF Mekan AB i Katrineholm som tillverkar lagertillbehör, bland annat lagerhus, hylsor och muttrar. I ett av de produktionsflöden som tillverkar hylsor har SKF Mekan AB problem med långa genomloppstider och överproduktion. LÄS MER

 5. 5. Tekniskt sett : En självstudie av teknikövning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Martin Andréasson; [2017]
  Nyckelord :electric guitar; technique; practice; learning process; design theory; video observation; elgitarr; teknik; övning; lärandeprocess; designteori; videoobservation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera min egen läroprocess och hur mitt spel påverkas då jag fokuserar på teknikövningar för elgitarr. Med hjälp av videofilmning dokumenterade jag ett övningspass i veckan under den bestämda övningsperioden. Jag förde även loggbok som komplement för att dokumentera vad som hände under läroprocessen. LÄS MER