Sökning: "Martin Augustini"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Augustini.

 1. 1. Martin, Andy, Söder, Petter och Martin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Ellinor Augustini; [2013-12-10]
  Nyckelord :Bastuklubb; Sexualitet; Intimitet; Konst;

  Sammanfattning : Med skulpturer i lera vill jag starta endiskussion om hur vi ser på intim närhetmellan män i en bastuklubbsmiljö.... LÄS MER

 2. 2. Språkets bruk och byggnad i svenskundervisningen : Lärares syn på realiseringen av ett centralt kursplanemål

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Martin Augustini; Mattias Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Gymnasiet; Svenska; Kursplan; Grammatik; Lokala styrdokument;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker lärares syn på hur det centrala kursplanemålet ”Eleven skall (…) kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk,” (SV1201) realiseras i undervisningen i svenska A på gymnasiet. Den undersöker också hur detta mål konkretiseras i skolors dokumenterade lokala tolkningar. LÄS MER