Sökning: "Martin Büller"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Martin Büller.

 1. 1. Is There a Negative Relationship Between the Number of Swedish IPOs and the Long-run Performance?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Büller; Shaicoan Tang; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Fyrfältsmodellens konsekvenser för folkbibliotekets ljudmiljö : tänkbara utmaningar och sätt att hantera dessa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ljudmiljö; folkbibliotek; four spaces; buller; akustik; läsning; samtal; planlösning; zonindelning.;

  Sammanfattning : This study examines the Four Spaces Model, from a sound environment perspective. It raises two questions: 1) What are the challenges for The Four Spaces Model, in terms of soundscape, when it is implemented into public libraries? 2) How can the challenges be managed? There has been used a variation of methods, included using an article about The Four Spaces Model, the Danish homepage “Modelprogram for folkebiblioteker”, as well as visiting three Swedish public libraries. LÄS MER

 3. 3. Transition to electric-powered buses in Stockholm inner citys public transport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Gustav Englund; Martin Westh; [2017]
  Nyckelord :el-bussar; electric buses; laddinfrastruktur; övergång till el-bussar;

  Sammanfattning : Ökad urbaniseringen och ett annalkande klimathot skapar ett behov av miljövänlig kollektivtrafik. El är ett drivmedel som är på frammarsch. Det finns dock frågor ekonomi och hur praktiska lösningar ska vara utformade. Grundfrågeställningen för detta arbete har varit huruvida en övergång är möjlig att genomföra till 2022. LÄS MER

 4. 4. Försvarsstrategier och strategisk trovärdighet vid fientliga övertagningsförsök - En fallstudie av Scania och Skandia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Büller; Mikkel Christensen; [2015-07-07]
  Nyckelord :Hostile bid; Hostile takeovers; Defense strategies; Defense techniques; Higgins strategic credibility model; Corporate governance.;

  Sammanfattning : Background: Mergers and acquisitions have evolved from initially almost exclusively having been an American phenomenon, to becoming a common occurrence throughout the world. Companies though, are not defenseless against hostile bids, but must take many factors into account when selecting defense measures. LÄS MER

 5. 5. Parkering i Linköping : En samhällsekonomiskt studie av parkering i Linköpings innerstad

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonas Jernberg; Martin Örnfeldt; [2009]
  Nyckelord :Parking; traffic; externalites; urban planning; land use; Parkering; samhällsekonomisk analys; trafik; externa effekter; samhällsplanering; markanvändning;

  Sammanfattning : En bil står i genomsnitt parkerad 95 procent av dygnets timmar och använder under denna tid oftast flera parkeringar. Det ses som en självklarhet för bilisten att finna en ledig parkering relativt lätt och centralt. Befolkningstillväxten i städerna och det allt större bilinnehavet skapar en ökad efterfråga på central parkering. LÄS MER