Sökning: "Martin Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Martin Bengtsson.

 1. 1. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens i Lgr 11 : En kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Martin Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; Lgr 11; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. LÄS MER

 3. 3. Musikintervention : Att använda musik för att lindra smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Viktor Bengtsson; Martin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Pain; Music; Music therapy; Music intervention; Smärta; Musik; Musiterapi; Musikintervention;

  Sammanfattning : Smärta i alla dess dimensioner är ett tillstånd av ohälsa samt ett problem som påverkar hela individens livsvärld. Samtidigt är musik något som alla individer har en subjektiv upplevelse av vad det innebär och hur kroppen och sinnet påverkas av dess rytm, harmoni och melodi. LÄS MER

 4. 4. Europeiska unionen som aktör på global nivå: en studie av hur medier i en större respektive en mindre EU-stat ser på EU:s roll i G8

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Bengtsson; [2016-10-04]
  Nyckelord :Actorness; EU; G8; Aktörskap;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine the difference in how the representation of the EU to the G8 is represented in the media of the United Kingdom which have a national representation in the G8 as well as the common representation of the EU and Sweden which does not have any national representation in the G8 but only the common representation of the EU. The thesis will also examine how much the media coverage in Sweden changed when the state occupied the presidency of the European Council and if there are changes to be seen in the media coverage since the entry into force of the Treaty of Lisbon. LÄS MER

 5. 5. Synen på hälsa : En kvalitativ studie om tidskrifters framställning av hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Gustavsson; Peter Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER