Sökning: "Martin Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Martin Björkman.

 1. 1. Bedömning av fakturor med hjälp av maskininlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Hjalmarsson; Mikael Björkman; [2017]
  Nyckelord :machine learning; invoice scoring; credit scoring; random forest; artificial intelligence; deep learning; maskininlärning; fakturabedömning; kreditbedömning; slumpmässig skog; artificiell intelligens; djupinlärning;

  Sammanfattning : Factoring innebär försäljning av fakturor till tredjepart och därmed möjlighet att få in kapital snabbt och har blivit alltmer populärt bland företag idag. Ett fakturaköp innebär en viss kreditrisk för företaget i de fall som fakturan inte blir betald och som köpare av kapital önskar man att minimera den risken. LÄS MER

 2. 2. Planering av planlager och torkningssystem för spannmål och potatis till gården Vårbacka

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Björkman; [2017]
  Nyckelord :planlagring; spannmålstorkning; potatislager; spannmålslager; potatis; spannmål;

  Sammanfattning : Idag står många potatisodlare i Sverige inför en framtid där det krävs bättre och bättre kvalitet på matpotatisen. En stor del i kvalitetsarbetet är goda lagringsmöjligheter. Det finns många olika sätt att lagra potatis på med olika fördelar. På gården Vårbacka i Flyinge sker idag en del av lagringen utomhus under halm och plast. LÄS MER

 3. 3. Den dramatiska kraften i filmmusik, Filmmusikens dramatiska vikt i modern media

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Christoffer Moe Ditlevsen; Martin Björkman Čehovin; [2014]
  Nyckelord :Music; dramaturgy; film; emotions; analysis; narrative; musik; dramaturgi; film; känslor; analys; narrativ;

  Sammanfattning : När och varför tillsätter man musik till en scen i ett filmscenario? Med informationsresurser och teorier från etablerade medieteoretiker såsom Michel Chion, Oliver Sacks samt Johnny Wingstedt söker vi svaret. Genom beprövade analysmetoder bryter vi ner kritikerrosade filmer för att finna hur musiken präglat dem. LÄS MER

 4. 4. Johan Axel Björkman och P.A. Björkman : Två prostarkiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Josefin Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Personal Archives; Provenance; Registers; Vicars; Personarkiv; proveniensprincipen; förteckningar; kyrkoherdar;

  Sammanfattning : This essay has its background in the work I’ve been conducting organizing and cataloging two personal archives concerning the life and work of two vicars, Johan Axel Björkman and P.A. Björkman. The time span of the papers stretches from 1823 to 1982. LÄS MER

 5. 5. Cost analysis of robot families

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Martin Björkman; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decades, the production enterprises have gone through a strong global change in terms of shorter product life cycles, fluctuations in the order income and increased demand of customized products. Basically, a company needs to develop appealing products in terms of cost and quality that are brought to the market in timely manner. LÄS MER