Sökning: "Martin Bjurelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Bjurelid.

  1. 1. Analys & kartläggning av Uddevalla citys mellanspänningsnät

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Martin Bjurelid; Emran Murina; [2015]
    Nyckelord :Cables; voltage drop; load; ground fault current; standby power supply; Kablar; spänningsfall; belastning; jordfelsström; reservmatning;

    Sammanfattning : Kraven på ett driftsäkert elnät ökar hela tiden i takt med att elanvändning blir allt viktigare i dagens samhälle. Luftledningar byts ut med markkabel och möjlighet till reservmatningar samt bra elkvalitet är av hög prioritering.Skicket på elnätets utrustning försämras med åren och kommer med tiden behöva bytas ut. LÄS MER