Sökning: "Martin Blekinge Sweden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Martin Blekinge Sweden.

 1. 1. Development in Coastal Areas in Ronneby Kommun from 1960 to 2018 : GIS-Based Analysis of LIS Areas in Ronneby Kommun (Blekinge, Sweden) Using Orthophotos

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Maximilian Martin Weidenhiller; [2019]
  Nyckelord :Rural Development; Coastal Protection; Orthophotos; Expert Interview; Spatial Planning;

  Sammanfattning : Since 2009, Swedish municipalities have the possibility of limiting the coastal protection in rural areas with the LIS-tool in order to promote countryside development there. In 2013, Ronneby Kommun pointed out 28 such areas. LÄS MER

 2. 2. The demographic decline - The case of Sweden : The shrinking process in remote rural areas

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Böhm; [2011]
  Nyckelord :counterurbanization; demographic decline; growth policy; remote rural areas;

  Sammanfattning : In Sweden, growing processes and shrinking processes take place simultaneously since decades. The following thesis deals especially with the decline process in the remote rural municipalities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Problemet med Sverigedemokraterna : En studie i hur Sverigedemokraterna representeras i två svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Axel Johnson; Martin Svensson; [2009]
  Nyckelord :Political journalism; Sverigedemokraterna; Xenophobia; representation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the political party Sweden Democrats is represented in two Swedish newspapers. The study included a national newspaper and a local newspaper, Aftonbladet and Blekinge Läns Tidning.   We studied 35 articles from both papers, from 2005 and from 2009. LÄS MER

 4. 4. Analys, design och implementering av Orbit ones dokumenthanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Björn Hylander; Johan Håkansson; Martin Johansson; [2005]
  Nyckelord :Dokument; system; hantering;

  Sammanfattning : This report describes the development of a system for controlling documents. The report starts with a problem description which the company wants an intranet-based solution for. The report then continues to describe the development phase for the different parts of the system which results in a complete system. LÄS MER

 5. 5. Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i Sydöstra Sverige?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Martin Fredlund; Daniel Hattenbach; John Olsson; [2004]
  Nyckelord :Logistisk; Logistics; Östersjön; Baltikum; Baltic; Sea; States; Blekinge; Karlshamn; Hamn; Transport; Omvärldsanalys; Business Intelligence; Strategi; Strategy; Mintzberg; Porter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i logistikkedjan, rederi – hamn – åkeri, förberett sig inför de nya länderna, Lettland, Litauen och Polens inträde i den Europeiska Unionen den 1 maj 2004. Vi har även valt att undersöka vilka omvärldsanalysmetoder företagen använder sig utav, hur de i så fall tillämpar dessa och ge eventuella förslag på omvärldsanalysmetoder. LÄS MER