Sökning: "Martin Byström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Byström.

 1. 1. Module-based pricing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Byström; [2021]
  Nyckelord :Modularization; Configurability; Module-based Pricing; Pricing Strategy; Value-based Pricing; Modularisering; Konfigurerbarhet; Modulbaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Modularity has the possibility to fulfil a wide range of customer requirements by using relatively few input components. The benefits of modularization from an engineering perspective have been confirmed repeatedly by multiple researchers, but less attention has been drawn to the question of how to effectively price the large number of variants of top-level configurations. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en webbapplikation för välgörenhetsdonationer : Betydelsen av navigerbarhet, tillförlitlighet och intresseväckande design för webbapplikationer avsedda för att skänka pengar till välgörenhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Jonson; Amanda Christiansen; Albin Ytterberg; Emma Dahlin; Gustaf Lindgren; Malte Byström; Marcus Alvebro; Martin Svanberg; [2021]
  Nyckelord :tillförlitlighet; intresseväckande; navigerbarhet; välgörenhet; välgörenhetsorganisation; webbapplikation; donation;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka hur en webbapplikation för välgörenhetsdonationer, kunde utformas så att en användare upplever den som intresseväckande, lättnavigerad och tillförlitlig. Utvecklingen av denna webbapplikation delades upp i två iterationer med två användartest och resultaten jämfördes. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av priset på höstvete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nisa Andersson; Nils Broman; Martin Björn; Adrian Byström; Gabriel Markfjärd; Christian Rasmussen; Simon Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Prediktion; höstvete; neurala; nätverk;

  Sammanfattning : I denna rapport finnes resultatet av kandidatprojektet i kursen TDDD96 som ges av Linköpings universitet. Projektet har utförts av sju studenter på Civilingenjörsprogrammet inom Datateknik och Civilingenjörsprogrammet inom Mjukvaruteknik. LÄS MER