Sökning: "Martin Carlstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Carlstedt.

 1. 1. Barlastvattenkonventionen : Hur svenska tankrederier har hanterat konventionens krav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Thorhallur Einarsson; Martin Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Ballast water management convention; treatment systems; treatment techniques; shipping companies; Barlastvattenkonventionen; barlastreningssystem; barlastreningstekniker; rederier;

  Sammanfattning : Främmande organismer i fartygs barlastvatten har med sjöfarten spridits runt världen med förödande konsekvenser. För att reglera denna spridning infördes Barlastvattenkonventionen av IMO, som innebär att fartyg inom en viss tid måste investera i godkända barlastreningssystem. LÄS MER

 2. 2. Using NLP and context for improved search result in specialized search engines

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Carlstedt Martin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Democracy as Interaction: A Minor Field Study of Local Political Practises in Rural Tanzania

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Carlstedt; [2005]
  Nyckelord :Local politics; Democratic theory; Democracy as interaction; Africa; Tanzania; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the logics underpinning local political practises in a rural African context, from a democratic theory perspective. The thesis carries a threefold aim. LÄS MER