Sökning: "Martin Düring"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade orden Martin Düring.

 1. 1. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 2. 2. Is There a Negative Relationship Between the Number of Swedish IPOs and the Long-run Performance?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Büller; Shaicoan Tang; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER

 4. 4. Från telefonsamtal till mikrofon : En studie om aktörers samarbete för att genomföra en konsert

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Max Hemström; Martin Johnsson; Joel Mellström; [2018]
  Nyckelord :värdeskapande; musik; svenska musikbranschen; B2B; service management; tjänstelogik;

  Sammanfattning : Enligt Musiksverige.se är konserter och liveframträdanden den del av musikindustrin som på senare år generar allra mest pengar per år. Live har alltid varit en stor del av musikbranschen och för artisterna som står på scen. LÄS MER

 5. 5. "We saw it too" : Två generationers publikundersökning av de traditionella mediernas rapportering från #metoo-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Martin Hallén Almroth; Sarah Greenberg; [2018]
  Nyckelord :Gender; generation; focus group; sexual harassment; #metoo; media reporting;

  Sammanfattning : At the end of 2017 the hashtag #metoo swept through swedish media and engaged both private households, rulers and professions in the process. This study examines two different generations to look at their similarities and differences when it comes to how they’ve reacted to the news reporting on #metoo. LÄS MER