Sökning: "Martin Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Martin Danielsson.

 1. 1. Produktutveckling av shaker för underlättning av kosttillskottsblandning

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christoffer Zandén; Martin Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Industridesign; Formsprutning; Kosttillskott; Shaker;

  Sammanfattning : The following report is part of a degree project, carried out by signed M.Sc. students from Mälardalen University during the spring term of 2017. The work was carried out at the Bachelor of Science degree and comprises 15 credits. LÄS MER

 2. 2. Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem Utveckling av ett verktyg för energiberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Installationsteknik; KTH/Installationsteknik

  Författare :Martin Brorsson; Erik Danielsson; [2013]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Optimering av värmeåtervinning; Beräkningsverktyg; IDA ICE; Energibesparande driftstrategi;

  Sammanfattning : According to a decision of the European Commission, measures are to be taken to reduce the use of energy in the EU. The goal is to reduce it by 20 % compared to the current use. This shall be done to the year 2020 (European Commission, 2011). LÄS MER

 3. 3. Analysis of Composite Chassis

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Carl Andersson Eurenius; Niklas Danielsson; Aneesh Khokar; Erik Krane; Martin Olofsson; Jacob Wass; [2013]
  Nyckelord :Composite; chassis design; formula student; monocoque; carbon fiber;

  Sammanfattning : This report is the result of a bachelor thesis focusing on the chassis of a Formula Student race car. The main goal of the project is to achieve a guide of how to design the perfect chassis. This is done by identifying the areas most vital to chassis performance and exploring these by studies and analyses. LÄS MER

 4. 4. Optimerad kvävegödsling i stärkelsepotatis : analys av riktvärden vid mätning av nitrathalt i bladskaft

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carl-Åke Danielsson; Martin Gillheimer; [2013]
  Nyckelord :potatis; kväve; nitrat; stärkelsepotatis; bladskaftsanalys; kväveoptimering; kvävemätning; gödslingsstrategier; nitrathalt; starch potatoes; petiole sap; optimized nitrogen fertilization; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en litteraturstudie och ett fältförsök. Vi har undersökt vilken som är den ekonomiskt optimala kvävegödslingen i stärkelsepotatis. Eftersom potatisens kväveupptag varierar mellan sorter, odlingsplatser och år så har vi också undersökt möjligheter att mäta upptaget för att anpassa gödslingen. LÄS MER

 5. 5. Vätskekopplade värme- och kylåtervinningssystem : Utveckling av ett verktyg för energiberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Martin Brorsson; Erik Danielsson; [2013]
  Nyckelord :Energieffektivisering; optimering v värmeåtervinning; beräkningsverktyg; IDA; ICE; Energibesparande driftstrategi;

  Sammanfattning : Enligt ett beslut från EU-kommissionen ska åtgärder genomföras för att energianvändningen inom EU ska minska. Minskningarna ska motsvara ungefär 20 % av dagens energianvändning och ska uppnås till år 2020 (Europeiska Kommissionen, 2011). LÄS MER