Sökning: "Martin Desmond"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Desmond.

 1. 1. Tro, hopp och altruism : En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Patrik Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Dygder; protagonister; teologi; Silence; Hacksaw Ridge;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i Silence (2016) och Hacksaw Ridge (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond från Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna. LÄS MER

 2. 2. The safety manager as a boundary spanner between communities of practice : The employment of a safety manager in a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Desmond; Henrik Hansson; [2017]
  Nyckelord :Safety management; safety manager; boundary spanning; communities of practice; human resource management;

  Sammanfattning : Safety is an important concern within the construction industry.  Many different management strategies exist in the literature, but despite ambitious efforts to improve the safety and prevent accidents, the accident incidence is still unacceptably high. LÄS MER