Sökning: "Martin Gabriel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Martin Gabriel.

 1. 1. Stödstrukturer för textbaseradeproblemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Gabriel; Douglas Odenmark; [2019]
  Nyckelord :Math; Problem solving; Support structures; text-based problem-solving tasks; Matematik; Problemlösning; Stödstrukturer; Textbaserade problemlösningsuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika stödstrukturer som kan stödja elever när de tarsig an textbaserade problemlösningsuppgifter. Detta har skett genom en systematisklitteraturstudie som sedan resulterade i flera kategorier av stödstrukturer. LÄS MER

 2. 2. Prediktion av priset på höstvete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nisa Andersson; Nils Broman; Martin Björn; Adrian Byström; Gabriel Markfjärd; Christian Rasmussen; Simon Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Prediktion; höstvete; neurala; nätverk;

  Sammanfattning : I denna rapport finnes resultatet av kandidatprojektet i kursen TDDD96 som ges av Linköpings universitet. Projektet har utförts av sju studenter på Civilingenjörsprogrammet inom Datateknik och Civilingenjörsprogrammet inom Mjukvaruteknik. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Evaluation of Recurrent Neural Networks in Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :GABRIEL ANDERSSON SANTIAGO; MARTIN FAVRE; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Once upon a time cars were driven by the pure will and sweat of decent humans. Today technology has reached the point in which complex systems can drive the car with little or no human interaction at all. Whilst it does take away the sweet Sunday drive, one has to consider the positives. LÄS MER

 4. 4. DesinoBot : The construction of a color tracking turret

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Gabriel Andersson Santiago; Martin Favre; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a way to explore the different ways a computer may discern information from its surroundings this is a thesis focusing on analysis of a live camera feed. The core is how to build a turret, a tower with rotating axes, using a single-card computer and a camera module and make it interact based on visual input. LÄS MER

 5. 5. Mekaniska lyftar : Vårdpersonalens upplevelser av genomförd lyftkörkortsutbildning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Martin Junkka; Gabriel Walter; [2014]
  Nyckelord :Lyft; Vårdpersonal; Utbildning; Arbetsterapi; Miljö;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelser av genomförd lyftkörkortsutbildning och deras upplevelse i användningen av mekaniska lyftar i dagliga arbetet. Metod: Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med arton personer, som är yrkesverksamma inom hemvården eller på vårdboende och genomfört lyftkörkortsutbildningen i Örebro kommun. LÄS MER