Sökning: "Martin Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Martin Gustafsson.

 1. 1. Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Martin Gustafsson; Oskar Nordén; [2021-08-09]
  Nyckelord :Gårdstensmodellen; Bostadssegregation; Top-Down; Bottom-Up; Särskilt utsatt område; Politisk styrning; Samverkan; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika samhällsaktörer och politikers uppfattningar om möjligheterna att implementera Gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. En studie i hur co-creation, no-creation samt co-destruction kan kopplas till kundnöjdhet : Hur påverkar direkta samt indirekta digitala marknadsföringsaktiviteter?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Frodeson; David Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Co-creation; no-creation; co-destruction; värdeskapande; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Enligt Service-dominant logic perspektivet delges en konsument ett värdeerbjudande som denne sedan agerar på. Beroende på interaktionsutfall påverkas kundnöjdheten. Kopplingen mellan interaktionsutfallen no-creation och co-destruction samt deras påverkan på kundnöjdheten är outforskad. LÄS MER

 3. 3. Visualiseringar som verktyg vid kommunikation av belysningskoncept : En utvärdering av olika tekniker

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emma Krans; Martin Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :lighting visualisation s ; lighting sketching; concept visualisation s ; lighting simulation s ; visual communication; belysningsvisualisering ar ; skissa belysning; konceptvisualisering ar ; ljussimulering ar ; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : In the article Language of Lighting, Schielke (2019) states creation of visual material as the most efficient way to reproduce design related solutions. According to Self (2018), to fully summarize a lighting solution in words prove to be insufficient when the receiver of the information is not able to visualize the results of the design. LÄS MER

 4. 4. Reducing environmental impact from biomedical devices - A case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Andreas Gustafsson; Martin Rosencrantz Ollén; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; environmental impact; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the medical industry, environmental considerations have lagged behind in order to focus on patient safety. A combination of both should be possible to achieve. In this report, focus have been on how environmental impacts can be lowered from disposable biomedical devices. LÄS MER

 5. 5. Sensorsystem för farliga luftburna ämnen inom räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Aleksi Evansson; Martin Gustafsson; Mathilde Hennings; Alexander Johansson; Elise Lång; Gustav Stål; Ludvig Widén; Frans Öhrström; [2021]
  Nyckelord :Sensor; sensorsystem; IoT; internet of things; lora; kluster; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutvecklingvid Linköpings universitet våren 2021. Projektet handlade om att skapa ett system för att spåra och visualisera förekomsten av farliga ämnen som kan förekomma på olycksplatser och på så sätt underlätta räddningstjänstens arbete. LÄS MER