Sökning: "Martin Gutberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Gutberg.

 1. 1. Trender inom Supply Chain Management och Total Quality Management i en era av Industri 4.0 : En kvantitativ studie av metadata från vetenskapliga artiklar och sökmönster på Google under en generation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett paradigmskifte pågår inom industrin med nya möjligheter inom tillverkningsteknologi genom sammankoppling av automatiserade smarta system även kallat industri 4.0. Parallellt innehåller produkter i allt större grad mekaniska, elektriska och mjukvaruelement med en globaliserad och fragmenterad försörjningskedja. LÄS MER

 2. 2. Algoritm för in-outsourcing beslut inom varuproducerande industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Martin Gutberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter genomgång, sammanfattning och analys av litteratur på området kring in-outsourcing har jag tagit fram en algoritm baserad på parametrarna: kostnadsbesparing, kapitalrationalisering, grad av kärnverksamhet samt risk. Risken beskriv jag genom följande tre underparametrar: antal möjliga leverantörer, kostnad för eventuell outsourcing samt hur komplett är informationen i beslutsunderlaget. LÄS MER