Sökning: "Martin Haglund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Haglund.

 1. 1. Standardiserat arbetssätt inom konverteringsindustrin, med avseende på AQL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Berger; Martin Haglund; [2018]
  Nyckelord :AQL; quality control; acceptance control; standardized working; AQL; kvalitetskontroll; acceptanskontroll; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Projektet har utförts i samarbete med Schur Pack Sweden AB Kumla, som tillverkar förpackningar till bland annat livsmedelsindustrin. Avsaknaden av efterkontroller av utgående leveranser har orsakat reklamationer. LÄS MER

 2. 2. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Pontus Holgersson; Martin Haglund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. LÄS MER

 3. 3. ”Spänningen är vår värsta fiende” : En kvalitativ studie om hur klarinett- och saxofonlärare arbetar med ergonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Thomas Haglund; Martin Bondeson; [2013]
  Nyckelord :ergonomi; undervisning; ergonomisk medvetenhet; klarinett; saxofon;

  Sammanfattning : ABSTRACT Examensarbete inom lärarutbildningen Titel: “Spänningen är vår värsta fiende” – en kvalitativ studie om hur klarinett- och saxofonlärare arbetar med ergonomi. Title in English: “The tension is our greatest obstacle” -  a quality study in how clarinet and saxophone teachers handles ergonomics. LÄS MER

 4. 4. Motivation och Attribution : - En jämförelse mellan amatör- och elitfotbollsspelare

  L2-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christoffer Eriksson; Martin Haglund; [2009]
  Nyckelord :Age; amateur; attribution; elite; motivation; Amatör; attribuering; elit; motivation; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och jämföra motivationen hos amatör- och elitfotbollsspelare mot bakgrund av ålder, prestationsnivå och attribuering. Följande frågeställningar har besvarats: (1) Skiljer sig motivationen åt mellan elitidrottare och amatöridrottare? (2) Attribuerar elitidrottare och amatöridrottare olika? (3) Påverkar ålder motivationen? Försökspersoner (n=32) i ett amatörlag (n=16) och ett elitlag (n=16) fick fylla i en enkät, uppbyggd av Sport Motivation Scale och Attribution Theory. LÄS MER