Sökning: "Martin Hallgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Martin Hallgren.

 1. 1. Measuring the change in concentration of suspended particles in water using ultrasound

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oscar Lavén; Martin Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Suspended Particles Ultrasound Water Pollution;

  Sammanfattning : Measuring the concentration of particles in water is important in many areas. Industries might measure it to run more efficiently while scientists might measure it to study the pollution of a body of water. Regardless of the area, the standard for taking a measurement is done by filtering out the particles by hand. LÄS MER

 2. 2. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. En genusstudie av arbete och boende på Sundbysjukhus 1922-1936

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Martin Hallgren; [2017]
  Nyckelord :genus; sundbysjukhus; sundby; historia; 1922;

  Sammanfattning : This is a gender study that examines the work and living possebilities of the men and women who worked at Sundbys psychiatric hospital between the years 1922-1936. I have chosen those particular years becasue of the location of the psychiatric hospitital. LÄS MER

 4. 4. Searching for Organisational Identity : - a case study at Sapa Heat Transfer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Martin Eklind; Linda Hallgren; [2009]
  Nyckelord :organisational identity; corporate identity; identity in organization; employer branding process;

  Sammanfattning : Organisational Identity (i.e. OI) could be described as an employee theory of who the organisation is. The concept is seen as one of the most problematic concepts to define. LÄS MER

 5. 5. Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jakob Persson; Max Gustafsson; Martin Hansson; [2006]
  Nyckelord :förtroende; trygghet; lojalitet; varumärke; säkerhet; relationer; kundvård; e-handel; linser.; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Förtroendeskapande åtgärder vid handel på Internet. Kurs: SMT302 Kandidatuppsats. Författare: Martin Hansson, Max Gustafsson, Jakob Persson. Handledare: Örjan Hallgren, Pia Valentin Rehncrona. LÄS MER