Sökning: "Martin Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Martin Hansson.

 1. 1. Size and Seasonality : Using Enterprise Value and the January effect to Investigate the Size effect on the Swedish stock market 2000-2019 .

  Master-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Martin Djerf; August Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Size effect; January effect; Enterprise Value; Market anomalies; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model;

  Sammanfattning : In 1981, Banz discovered evidence suggesting that small-cap firms outperform large-cap firms when considering risk-adjusted returns. Banz (1981), called this the “size effect” and raised concerns regarding the ability of current asset pricing models to set accurate prices for assets. LÄS MER

 2. 2. Finanskriser & Transparens - En studie om korruption ur ett collective action-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Hansson; Martin Lundstedt; [2018-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corruption is a widespread problem in large parts of the world. Studying the phenomenon and putting forwarduseful propositions for decreasing corruption is therefore of immediate importance. A recent contribution tounderstanding corruption is viewing it as a collective action-problem. LÄS MER

 3. 3. Hjärnskakningar inom professionell ishockey : En kvalitativ studie om hur spelare anser att hjärnskakningar kan förebyggas inom elitishockey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olof Hansson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ishockey; hjärnskakningar; idrottsskador;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Hjärnskakningar är ett stort problem inom dagens professionella ishockey. Sportens utveckling har lett till att denna allvarliga skadetyp har blivit alltmer vanligt förekommande. Detta har lett till att hjärnskakningar blivit ett väldigt omdiskuterat ämne inom hockeysektorn men även allmänt. LÄS MER

 4. 4. Blockkedjor : Teknik för bevaring av dataintegritet i industriella nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Martin Hansson; Olof Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Data integrity; digital development; industrial systems; blockchain; Dataintegritet; digitala utvecklingen; industriella system; blockkedja;

  Sammanfattning : I en perfekt värld hanteras all data på ett säkert och verifierbart sätt för att förhindra att information förändras, stjäls eller blockeras. Dagens infrastruktur bygger på centraliserade system som är format till ett fåtal aktörer som statliga organisationer, myndigheter och institutioner. LÄS MER

 5. 5. Rederiers strategier efter införandet av Polarkoden : En undersökning av drivkrafter och hinder bakom sjöfartsverksamhet i polarområdena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Hansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER