Sökning: "Martin Hedström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Hedström.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. The effect of uncertainties in the design of complex structural systems by using FEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Noor Alsuhairi; Martin Hedström; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today's society increasingly complex structures are designed whilst at the same time the design of a single structure ought to occur in a shorter period of time. This fact has undoubtedly contributed to that computational strength calculation that often is based on the nite element method instead of the classical hand calculation methods, is applied more frequently. LÄS MER

 3. 3. Repatriering - ett lyckligt slut? : ”You can go home again, but it isn’t always easy” (Kendall, 1981)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Hedström; Martin Västermark; [2012]
  Nyckelord :Repatriering; Repatriat; Återanpassning; Förväntningar; Kunskap; Karriär; Mentorskap; Kvinnor.;

  Sammanfattning : Repatriering är den process då en expatriat återvänder till hemlandet efter avslutat internationellt uppdrag och har fångat såväl praktikers som akademikers intresse. Denna uppsats är en litteraturstudie kring hur problematik kring repatriering har diskuterats i fyra högt rankade tidskrifter under de senaste 20 åren. LÄS MER

 4. 4. Ägarstruktur och kapitallokalisering : en jämförelse mellan koncentrerat och spritt ägande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :AnnaKarin Sahlén; Carl Hedström; [2007]
  Nyckelord :finansiell analys; ägarstruktur; utdelningspolitik; kapitalstruktur; koncentrerat ägande; spritt ägande; pyramidägande;

  Sammanfattning : Sedan 30-talet har många stora svenska företag kontrollerats av investmentbolag i ett pyramidliknande kontrollägarsystem. Även de företag som inte ingår i en pyramid ägs ofta av en stark kontrollägare, 90 % av Sveriges börsnoterade bolag karaktäriseras av detta. LÄS MER