Sökning: "Martin Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Martin Henriksson.

 1. 1. Arbetar coworking space med tjänsteinnovation utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martin Henriksson; Sarah Larsson; Linus Hedqvist; [2020]
  Nyckelord :innovation; innovationsteknik; tjänstelogik; tjänsteinnovation; tjänstefiering; coworking; samskapande;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar på att undersöka om verksamheter som driver ett coworking space utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv. Under 2018 ökade antal coworking verksamheterna med 15,2% från året tidigare (Coworking Resources, 2019). LÄS MER

 2. 2. Rapid Prototyping of Microgrid Controllers for Autonomous and Grid-Connected Operation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joel Henriksson Larsson; Martin Becedas Dahl; [2018]
  Nyckelord :microgrid; controller; raspberry pi; power systems;

  Sammanfattning : Detta projekt har haft målet att designa en regulator som ska hålla en viss frekvens och spänning i ett microgrid under olika steg. Dessa var att koppla bort microgridet från huvudnätet, justera fasvinkeln så att den överensstämmer med huvudnätets och till sist återansluta näten. Fyra olika scenarier genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Ideological criticism; multiculturalism; fiction; identity formation; Ideologikritik; mångkultur; skönlitteratur; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativ analys av organiska syror i kylvätska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Henriksson; Martin Holm; [2017]
  Nyckelord :engine coolant; antifreeze; heat exchange fluid; HPLC; method development; organic acids; reversed phase and; UV-detector; kylvätska; HPLC; metodutveckling; organiska syror; UV-detektor; reversed phase;

  Sammanfattning : Volvo Cars är ett välkänt företag som säljer bilar över hela världen. Idag skickar Volvo Cars sin kylvätska till leverantörer för analys. Processen är komplicerad och tar mycket tid. Det finns ett intresse hos Volvo Cars att själva kunna analysera kylvätskan. LÄS MER

 5. 5. Tyst diplomati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amina Henriksson Benhadj Djillali; Stina Zinsmeister; [2016]
  Nyckelord :tyst diplomati; normativ givet att-analys; effektivitet; ansvarsutkrävande; Martin Schibbye och Johan Persson; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att besvara frågeställningen om den tysta diplomatin kan rättfärdigas i fallet av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Tyst diplomati är ett ämne som blivit både hyllat och kritiserat och vi vill här belysa en av de värdekonflikter som ligger till grund för debatten. LÄS MER