Sökning: "Martin Jeppsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Martin Jeppsson.

 1. 1. HUR SJUKSKÖTERSKAN MOTIVERAR TILL FÖRÄNDRADE LEVNADSVANOR HOS PATIENTER MED RISK FÖR HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR :        -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Lundblad; Andreas Jeppsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Klimatfrågan -från en kritisk händelse till en politisk modefråga?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Martin Jeppsson; [2009]
  Nyckelord :Klimatfrågan; modefråga; kritiska händelser;

  Sammanfattning : Few issues have been exposed in media recently as much as the climate change issue. Afterthe documentary film “An Inconvenient Thruth” presented by Al Gore was released in 2006,most of the world saw a lot of attention directed towards global warming. LÄS MER

 3. 3. Det är oklokt att betala för mycket, men det kan kosta mer att betala för lite. - En studie av svenska konsulters syn på utvärdering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tor Jeppsson; Jesper Mårtensson; Martin Jansson; [2009]
  Nyckelord :utvärdering; konsultverksamhet; kvalitativa och kvantitativa metoder; kommunikation; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka hur eventuella utvärderingsprocesser ter sig i samband med konsultprojekt. Vi avser dels att fokusera på den övergripande funktion som en möjlig utvärdering utgör för ett konsultprojekt, dels att belysa konsultens perspektiv på denna aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden : utbildning, stöd och en bra chef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Martin Jeppsson; [2008]
  Nyckelord :Personlig assistent; arbetsförhållande; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Jeppsson, M (2008) Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden- utbildning, stöd och en bra chef.C-uppsats, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. Personlig assistent är ett yrke som funnits sedan 1994 och sedan dess har de personliga assistenterna blivit fler för varje år. LÄS MER

 5. 5. Tematisk undervisning, bättre eller sämre än ämnesundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Jeppsson; [2002]
  Nyckelord :Bifrost; tema; tematisk; ämnesundervisning;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag tematiskt istället för ämnesuppdelat. Jag ville göra en undersökning som visar om det ena sättet främjar inlärning bättre än det andra. LÄS MER