Sökning: "Martin Karlsmo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Karlsmo.

 1. 1. Postoperativt illamående och kräkningar: Icke-farmakologiska behandlingsmetoder : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Herman Svensson; Martin Karlsmo; [2022]
  Nyckelord :non-pharmacological treatments; nurse anesthetist; PONV; systematic literature review; Anestesisjuksköterska; icke-farmakologisk behandlingsmetod; PONV; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) ses som ett mycket vanligt problem och är tillsammans med smärta ett av de mest fruktade symtomen efter en operation. Farmakologiska behandlingsmetoder är det som används i störst utsträckning för att behandla PONV, men det är fortfarande en grupp patienter som lider av PONV trots behandling. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS STRESS RELATERAD TILL ARBETSBELASTNING : En enkätsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Ahl; Martin Karlsmo; [2017]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; arbetsbelastning; kvantitativ; MBI; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Negativ arbetsrelaterad stress är ett ständigt problem i flera samhällssektorer, även så i stor utsträckning inom vårdsektorn. Forskning visar att arbetsrelaterad stress inom vården kan utlösas av flera olika faktorer, bland annat en för hög arbetsbelastning. LÄS MER