Sökning: "Martin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Martin Karlsson.

 1. 1. En likvärdig skola - lättare sagt än gjort?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Det fria skolvalet; likvärdighet och skolsegregation;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker huruvida det fria skolvalet har påverkat likvärdigheten i svensk skola. Kunskapsöversikten utgörs av svensk forskning men även inslag av internationella mätningar förekommer. Materialet som har använts har hämtats ifrån Google Scholar, Libsearch samt SwePub. LÄS MER

 2. 2. Att bry sig om sina elever : Empatiska förmågor och gymnasiebetyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :empathy; high school students; IRI; teacher-student relationship; academic success; grades;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av färdigvarulager

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gustav Ané; Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Simulation; Finished goods inventory; Inventory management; Extendsim9; Lagerhantering; Färdigvarulager; Dimensionering; Simulering; Extendsim9;

  Sammanfattning : Denna skriftiga avhandling omfattar en redogörelse kring examensarbetet dimensionering av färdigvarulager. Arbetet har genomförts på Scania DT i Södertälje inom avdelningen för transmission och axlar. LÄS MER

 4. 4. Inget förtroende, Inget köp : En studie hur förtroendet för influencers påverkar konsumtionsvanor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Almqvist; Martin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Influencer; marketing; consumer; confidence; influencer marketing;

  Sammanfattning : Within today's society, social media has grown to become a more common thing than most. In Sweden, almost 83 % of the population use social media. With this marketing growth, a role that have become more common is the term ‘influencer’. LÄS MER

 5. 5. Battlefield 1 i historieundervisningen : Att spela spel med dina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malek Kalhitmrawe; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiemedvetande; Undervisning; Battlefield 1; War Stories; Prologue;

  Sammanfattning : This examination will analyze the possibility of using the game Battlefield 1 while teaching history. Throughout the analysis, Battlefield 1s campaign which is called War Stories will be analyzed together with the introduction of the game which is called Prologue. LÄS MER