Sökning: "Martin Korn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Korn.

 1. 1. Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ellinor Martin; [2014]
  Nyckelord :chrome spinel; fossil meteorites; Komstad Limestone; winonaites; Middle Ordovician; carbonate sedimentology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. LÄS MER

 2. 2. Allmogeåker i teori och praktik - anläggning av en allmogeåker i nordvästra Kristianstad samt utvärdering av kornet Ymer, Gotlandsråg och hotade åkerogräs

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Martin Persson; Lisa Ragnarsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har brukat jorden sen många tusen år tillbaka. Förmågan att förändraodlingslandskapet och påverka dess utseende och innehåll har dock varit störst efter andravärldskriget. Många av jordbrukslandskapets arter är synantroper dvs. att de direkt ellerindirekt är beroende av människan för sin existens. LÄS MER