Sökning: "Martin Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Martin Kraft.

 1. 1. Kraft och vridmomentsensor baserad på Stewartplattform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Martin Gahne; Elmidar Zeynalli; [2022]
  Nyckelord :Stewartplattform; lastcell; kraftmätning;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att med hjälp av en Stewartplattform, lastsensorer och tillhö-rande elektronik skapa ett komplett system för kontinuerlig kraft- och vridmomentmätningi alla sex frihetsgrader.Syftet med systemet är att kunna mäta upp krafter och responstider hos komponentersom kommer att påverka AirForestry:s drönare under flygning. LÄS MER

 2. 2. Textilier i rörelse : Integrering av McKibben aktuatorer i väv för att skapa ett morfande material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Maukonen; Martin Johansson; [2022]
  Nyckelord :McKibben actuator; soft sobotics; weaving; textiles; morfing materials; McKibben aktuator; mjuk robotik; väv; textil; morfning.;

  Sammanfattning : Mjuk robotik är ett område inom robotik där mjuka material används för att skapa robotar som kan användas i kontakt med människor samt anpassa sig till okända miljöer och uppgifter. För att kunna skapa mjuka robotar behövs mjuka material med förmåga att röra sig med många frihetsgrader. LÄS MER

 3. 3. Detection of nitrous oxide through IR-DFWM in gas flows with future application in ammonia flames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Martin Passad; [2021]
  Nyckelord :Physics; Optics; Lasers; Environment; Hydrogen; Hydrogen Energy; Ammonia Energy; DFWM; Ammonia; Nitrous Oxide; Ammonia Flame; Ammonia Combustion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis report on an investigation into the applicability of mid-infrared degenerate four-wave mixing (IR-DWFM) as a method to detect N\(_2\)O in ammonia flames. DFWM has previously been used for concentration measurements on other molecules, but has never, to the author's knowledge, been applied to measure N\(_2\)O in ammonia flames before. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering av källargrundläggning för större byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Bitzén; John Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :källarväggar; betong; kolstålsarmering; rostfri armering; grundläggning; Eurocode; exponeringsklasser; vattentäthet; sprickbredd; koldioxidutsläpp; enkätstudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to increased environmental and climate awareness, great emphasis has been placed on both research and development of environmental impact of buildings. Scientific research on climate optimization of both structural frames and floors is well developed. LÄS MER

 5. 5. ”Som en käftsmäll med Gud” : En kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ilona-Sisko Nilimaa; Moalius Annica; [2020]
  Nyckelord :AA; Anonyma alkoholister; Norrland; tolvstegsmetoden; unga vuxna; missbruksbehandling; religion; gudsbild;

  Sammanfattning : Som en käftsmäll med gud – en kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden är en studie vars empiriska grund vilar på kvalitativa intervjuer med fyra informanter bosatta i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län. Dessa har samtliga påbörjat en missbruksbehandling med hjälp av tolvstegsmetoden innan de fyllt 30 år. LÄS MER