Sökning: "Martin Löf"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Martin Löf.

 1. 1. A Logical Relation for Dependent Type Theory Formalized in Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Öhman; [2017-02-27]
  Nyckelord :type theory; dependent types; logical relation; Agda; formalization;

  Sammanfattning : When writing proofs, it is desirable to show that one’s proof is correct. Withformalising a proof in dependent type theory, it is implied that the proof is correctas long as the type theory is correct. LÄS MER

 2. 2. Övervakning och makt i samhället : En kvalitativ studie om konflikten mellan säkerhet och integritet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johan Heldaeus; Martin Löf; [2014]
  Nyckelord :Övervakning; FRA; Personlig integritet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om debatten om den statliga myndigheten Försvarets radioanstalt och den lag, kallad FRA-lagen som denna myndighet måste följa vid övervakning. Studien har gjorts utifrån ett kvalitativt arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Hotet i öst : En argumentationsanalys av debatten om Sveriges försvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Martin Löf Nyqvist; [2014]
  Nyckelord :retorik; argumentationsanalys; pragmadialektik; Frans H. van Eemeren; Rob Grootendorst; försvaret; rat; triangeln; Ryssland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reglering av kreditvärderingsinstitut i USA och EU : vad motiverar likheter och skillnader regelverken emellan och vilka blir effekterna av dessa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Philipsson Löf; [2013]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I väntan på läkning : Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Annaklara Martin-Löf; Ebba Liljebäck; [2012]
  Nyckelord :venous leg ulcers; patients’ experiences; limitations; powerlessness; shame; venösa bensår; patientupplevelser; begränsningar; maktlöshet; skam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venös insufficiens är en kronisk sjukdom som kan orsaka venösa bensår. Livssituationen för patienter med venösa bensår förändras när de tvingas förhålla sig till symtom från såret såsom smärta, klåda, sårvätska och odör, samt till en långvarig läkeprocess med besvärande kompressionsbehandling. LÄS MER