Sökning: "Martin Löwgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Löwgren.

 1. 1. Immersion in Location-Based Games

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Martin Löwgren; [2011]
  Nyckelord :pervasive games; gameflow theory; Karlsborg; Android; immersion; location-based;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how location-based games can be used to experience places of cultural heritage in new ways. A prototype game was created in which players follow a day in the life of a sergeant while walking to different locations at Karlsborg fortress and unravel a plot about the plan to steal Sweden’s gold reserve. LÄS MER

 2. 2. PN-triangle tessellation using Geometry shaders : The effect on rendering speed compared to the fixed function tessellator

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Martin Löwgren; Niklas Olin; [2010]
  Nyckelord :Tessellation; DirectX 10; DirectX 11; Geometry shader; PN-triangles; fixed function tessellator;

  Sammanfattning : With each computer game generation there is always a demand for more visually pleasing environments. This pushes game developers to create more powerful rendering techniques and game artists to create more detailed art. With a visually stunning backdrop also comes the need for high-resolution models. LÄS MER

 3. 3. Hur central är kommunikationen inom GU? En kartläggning av Göteborgs universitets informationsstruktur inom den centrala enheten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Martin Ström; Kristin Möller; [2008-08-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: ”Hur central är kommunikationen inom centrala GU?” – en kartläggning av Göteborgs Universitets informationsstruktur mellan gemensamma förvaltningen och fakulteterna Författare: Martin Ström & Kristin Möller Handledare: Monica Löwgren Nilsson Kurs: Fördjupningsskurs, VT 2007 Syfte: Att kartlägga Göteborgs Universitets informationsstruktur inom den centrala enheten Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Intervjuer av aktörer inom målgruppen gemensamma förvaltningen Huvudresultat: Undersökningen har visat att man har bra koll på vad interkommunikation ska användas till men att det inte riktigt efterlevs. Informationsflödet är för stort inom GU för att man ska kunna informera alla om allt och det vore bättre om det fanns gemensamma forum där man själv kan hämta information. LÄS MER

 4. 4. “Daddy”, from Vision to Video

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Martin Chambers; [2008]
  Nyckelord :Digital media production; music video; design process; creativity;

  Sammanfattning : ”A designer rarely works alone”. The first sentence of Jonas Löwgren and Erik Stolterman's chapter on design as a social process made me curious. LÄS MER