Sökning: "Martin Laanemets"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Laanemets.

  1. 1. "Sport är männens värld" : En kvantitativ studie om genusrepresentation bland Hallandspostens sportsidor under april och oktober 2014

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Maria Narevik; Martin Laanemets; [2016]
    Nyckelord :gender; Hallandsposten; framing; agenda theory; sports; genus; Hallandsposten; framing; dagordningsteorin; sport;

    Sammanfattning : Title: "Sport is the men's world" - a quantitative content analysts about the gender representation in Hallandsposten's sport pages during april and october 2014.Authors: Martin Laanemets & Maria NarevikTutor: Ronny SeverinssonExaminer: Ebba SundinSemester: Spring 2016Number of words: 13 249Aim: This study aims to examine how the local newspaper Hallandsposten in Sweden portrays male and female ahtletes in the sport pages during april and october 2014. LÄS MER