Sökning: "Martin Lidström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Lidström.

 1. 1. Hot och våld inom psykiatrin : Utsatthet och attityder

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ola Lidström; Martin Brattmyr; [2016]
  Nyckelord :Hot; våld; attityder; utsatthet; psykiatrin;

  Sammanfattning : Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård är ett allvarligt arbetsmiljö- och vårdkvalitetsproblem där personalen är mycket utsatta. Tidigare forskning har pekat på att det kunde finnas samband mellan attityd och utsatthet. Syftet med denna studie var att undersöka personalens utsatthet och om samband fanns med deras attityd. LÄS MER

 2. 2. Videosamtal i webbutik

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Martin Lidström; Ulf Jonsson; [2006]
  Nyckelord :media technology; video call; webshop; flash; flash communication server; personal service; trust; e-commerce; video conversation; webcam; real time contact; visual product information; medieteknologi; medieteknik; videosamtal; webbutik; flash; flash communication server; personlig service; förtroende; e-handel; videokommunikation; webbkamera; realtidskontakt; visuell produktinformation;

  Sammanfattning : I traditionella butiker kan kunden välja att ta kontakt med en försäljare för att få information om produkter eller tjänster. Försäljaren kan tipsa om lösningar efter kundens behov, även visa upp hur produkten fungerar och kunden kan själv välja vilken fråga han eller hon vill ha svar på. LÄS MER