Sökning: "Martin Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Martin Lind.

 1. 1. Designing for Calibrated Trust Towards Operators of Highly Autonomous Vehicle Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lind Oros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Appropriate levels of trust in highly autonomous vehicles contributes to a safer human-machine relationship. Through increased correctness in interactions trust can be calibrated. Trust is formed via interactions that needs to be designed from a Human-Machine relationship with the purpose of maintaining it at an acceptable level. LÄS MER

 2. 2. Numerical Analysis of the Two Dimensional Wave Equation : Using Weighted Finite Differences for Homogeneous and Hetrogeneous Media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Christian Böhme; Anton Holmberg; Martin Nilsson Lind; [2020]
  Nyckelord :hetrogeneous media; variable wave speed; wave equation; finite differences; gamma method; multigrid; weighted central difference; numerical analysis; agmg; gamma discretisation; two dimensional wave equation;

  Sammanfattning : This thesis discusses properties arising when finite differences are implemented forsolving the two dimensional wave equation on media with various properties. Both homogeneous and heterogeneous surfaces are considered. LÄS MER

 3. 3. Phantom 4 och dess användningsområden inom byggbranschen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ricky Lind; Martin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Phantom 4; Drönare; UAV; GPS; RTK; GNSS;

  Sammanfattning : Begreppet drönare för de flesta utomstående förknippas oftast med hobbyverksamhet i form av foto- och videoskapande. Det senaste åren har allt fler byggföretag valt att satsa på arbetsmetoder där drönare tillåts ersätta befintlig utrustning. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ explorativ studie för framtagande av lämplig funktionalitet hos internettjänster för behandling av social ångest

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En tanke som ligger till grund för denna studie är de svårigheter som en person med social ångest kan ha inför att söka hjälp hos en kurator eller terapeut, detta då hjälpsökandet i sig kan innebära en stor social utmaning. Ett potentiellt sätt att närma sig en lösning till detta är användandet av olika former av digitala hjälpmedel, som kan tillgås av vem som helst som har tillgång till mobil eller dator, som kan agera som ett underlättande steg till att exempelvis bättre förstå sina problem och söka och hitta hjälp via internet. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the η (Eta) nitride with three laboratory melts

  Magister-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Martin Lind; Cecilia Johansson; [2015]
  Nyckelord :η Eta nitride; high nitrogen; aging; equilibrium condition; precipitations; nitrides; π Pi nitride; High Temperature Austenitic Stainless Steel; η Eta nitrid; hög kvävehalt; åldring; jämviktstillstånd; utskiljningar; nitrider; π Pi nitrid; austenitiska rostfria högtemperaturstål;

  Sammanfattning : η (eta) nitride, Cr3Ni2SiN, is a precipitate found in high temperature austenitic stainless steel and is not yet included in Thermo-Calc steel database TCFE7. The aim of this thesis is to collect thermodynamic data to enable the addition of η nitride in the databases. LÄS MER