Sökning: "Martin Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Martin Lindgren.

 1. 1. Influence of ventilation on ro-ro space fire development : A study using two-zone fire models in order to explore tendencies of how different ventilation parameters affects the fire development in a ro-ro space

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lindgren; Andreas Lilja; [2019]
  Nyckelord :Fire; Ro-ro space; Ventilation; Simulation; Two-zone model; Brand; Rorolastutrymme; Ventilation; Simulering; Tvåzonsmodell;

  Sammanfattning : A ship to which vehicles and other loads can be rolled on and off is usually named ro-ro ship. A ro-ro ship consists of large corridor shaped space, normally extending to a considerable length or the entire length of the ship, which is usually loaded with various vehicles or stowage units. LÄS MER

 2. 2. Lasse och Maja – Kalle Blomkvists arvtagare? -En komparativ analys av två barndeckare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Mästerdetektiven Blomkvist; Kalle Blomkvist; Martin Widmark; LasseMaja; Diamantmysteriet; barndeckare; deckare; komparativ; intertextualitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två barndeckare. Den första boken som analyseras, Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002; originalutgåva 1946) var en av de första svenska böckerna inom genren barndeckare. LÄS MER

 3. 3. Long-term customer relationship : A study on how to achieve long-term customer relationship in the car retail sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Martin Lindgren; Tommie Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Customer relationship;

  Sammanfattning : In the literature today, there is an apparent absence of generally accepted models for how to achieve customer loyalty within the car retail sector.  Researchers have proposed that it is less expensive to serve long-term customers than newly acquired customers (Reishheld, 1994; Mittal & Lassar, 1998; Zineldin, 2006). LÄS MER

 4. 4. Las niñas, la rebeldía y la política

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Madeleine Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Celia; Pippi; Mafalda; rebeldía; cuestionamiento; crítica política; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Esta tesina aparte de la observación de que en la literatura del siglo pasado existen varios personajes niñas que rompen con la imagen de una niña como débil y frágil. La hipótesis de este estudio es que hay un personaje estereotípico de una niña rebelde en diferentes tipos de obras publicadas en el siglo XX, que tienen crítica política. LÄS MER

 5. 5. Identifering av idealt flöde hos Husqvarna Group

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Martin Lindgren; Billy Hammerschmidt; [2016]
  Nyckelord :Värdeflöde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER