Sökning: "Martin Ljungdahl Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Ljungdahl Eriksson.

  1. 1. Ljudbubblan : Ljuddesign för en behovsanpassad ljudmiljö

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Martin Ljungdahl Eriksson; [2016]
    Nyckelord :Ljuddesign; behovsanpassad; användarcentrerad; kontextbaserad; tvärvetenskaplig; ljudbubblan;

    Sammanfattning : I allmänhet planeras och kontrolleras ljudmiljöer utifrån fysiska mätningar och åtgärder. Detta förhållningssätt är närmast defensivt i den bemärkelsen att man försöker skydda människan från vad man anser vara ljudföroreningar i stället för att ta vara på kvalitativa egenskaper hos en ljudmiljö. LÄS MER