Sökning: "Martin Lormark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Lormark.

  1. 1. Molnbaserade IP-kameror : En intervjustudie om användaråtgärder för att upprätthålla den personliga integriteten

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

    Författare :Martin Lormark; Rahim Salem; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Molnbaserade IP-kameror har blivit alltmer förekommande och enklare att installera i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare forskning har fokuserat på övervakning i publika miljöer och betydligt mindre i privata miljöer. LÄS MER