Sökning: "Martin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Martin Nilsson.

 1. 1. "Det är bättre att sitta på fästning än att svälta ihjäl." : En analys av brödupproret i Jönköping 1855

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Martin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bröduppror; moralisk ekonomi; Jönköping;

  Sammanfattning : This thesis has examined the popular rising of September 1855 in Jönköping. The events are called Brödupproret and has its origin in the rising prices in grains and potatoes following new more liberal trading policies. LÄS MER

 2. 2. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av test av legacysystem : Utmaningar och faktorer att beakta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Martin Nilsson; Patrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :Legacy systems; test automation; test; challenges; factors; Legacysystem; testautomatisering; test; utmaningar; faktorer;

  Sammanfattning : Information systems are used by most organisations today and are critical to the business. Many organisations got one or more legacy systems which have been used for a long period of time. Failures and disruption in these systems can lead to great consequences and it is important to test the systems to avoid them. LÄS MER

 4. 4. A Framework for Generative Product Design Powered by Deep Learning and Artificial Intelligence : Applied on Everyday Products

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Alexander Nilsson; Martin Thönners; [2018]
  Nyckelord :Generative Design; Deep Learning; Machine Learning; Artificial Intelligence; Variational Auto Encoder; Generative Adversarial Network; VAE; GAN; Design Variations; Windows; Mullions; Framework; Windows Dataset;

  Sammanfattning : In this master’s thesis we explore the idea of using artificial intelligence in the product design process and seek to develop a conceptual framework for how it can be incorporated to make user customized products more accessible and affordable for everyone. We show how generative deep learning models such as Variational Auto Encoders and Generative Adversarial Networks can be implemented to generate design variations of windows and clarify the general implementation process along with insights from recent research in the field. LÄS MER

 5. 5. Effekter av aktieåterköp : En studie hur handels- och värderingsdata påverkas av återköp på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frank Nilsson; Martin Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Aktieåterköp; effekter; tyst period; informationsasymmetri; Sverige;

  Sammanfattning : Sedan mars år 2000 har svenska aktiebolag haft möjlighet att återköpa sina egna aktier, vilket har utnyttjats av ett flertal bolag. Återköp förbjuds enligt lag under den "tysta perioden", som utgörs av de 30 kalenderdagar som föregår offentliggörandet av en finansiell rapport. LÄS MER