Sökning: "Martin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Martin Nilsson.

 1. 1. Numerical Analysis of the Two Dimensional Wave Equation : Using Weighted Finite Differences for Homogeneous and Hetrogeneous Media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Christian Böhme; Anton Holmberg; Martin Nilsson Lind; [2020]
  Nyckelord :hetrogeneous media; variable wave speed; wave equation; finite differences; gamma method; multigrid; weighted central difference; numerical analysis; agmg; gamma discretisation; two dimensional wave equation;

  Sammanfattning : This thesis discusses properties arising when finite differences are implemented forsolving the two dimensional wave equation on media with various properties. Both homogeneous and heterogeneous surfaces are considered. LÄS MER

 2. 2. Varulagrets granskning och dess rättvisande bild : En studie om redovisnings- och revisionsarbetets hantering av varulager

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Martin Nilsson; Benjamin Numanovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En attraktiv arbetsgivare behåller sin personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; yrkesofficer; motivationsfaktorer; Swedish armed forces; the professional soldier; motivation factors; retention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the last twenty years, the Swedish military has been drastically reduced in size and capability. The conscription service was discontinued which made retaining personnel difficult. The service was reinstated nine years later due to the geopolitical instability around Sweden and the national goal to double personnel by 2035. LÄS MER

 4. 4. Basen som kvalitetsmarkör : Förhållandet mellan basninvå och kvalitetsuppfattning vid lyssning i hörlurar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johannes Loor; Martin Linder Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bas; frekvensåtergivning; kvalitetsupplevelse; hörlurar; musik;

  Sammanfattning : Bas är en viktig komponent i musik och har i moderna genrer generellt fått uppta en allt större del av ljudbilden. Preferenser om basnivåer samt vad som anses vara ett kvalitativt ljud är dock subjektivt. Detta öppnar upp för många intressanta frågor gällande vår uppfattning av kvalitet och dess koppling till bas. LÄS MER

 5. 5. Formverktyg med integrerade utstötare för kompositproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Nilsson; Jonatan Sandquist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektronisk utrustning som är placerade utomhus behöver väderskyddas. Detta kan göras med hjälp av antennskydd så kallade radomer som monteras på den elektroniska utrustningen. LÄS MER