Sökning: "Martin Norén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Norén.

 1. 1. Hemtjänsten i Växjö kommun : En fallstudie om personal- och ruttplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; [2017]
  Nyckelord :Home care; elder care; time spent with the elder; planning; process planning; process mapping; route planning; forecasting.; Hemtjänst; äldreomsorg; kontinuitet; brukartid; planering; planeringsprocesser; processkartläggning; ruttplanering; prognostisering.;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 Författare: Martin Norén och Kristoffer Nählstedt Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Titel: Hemtjänsten i Växjö kommun - En fallstudie om personal- och ruttplanering Bakgrund: Boendeformen särskilt boende har minskat påtagligt de senaste åren och förväntas minska ytterligare i framtiden. Samtidigt ökar andelen äldre som är i behov av vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om e-handel : Identifierade slöserier i returflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; Oscar Weberg; [2016]
  Nyckelord :Returer; kläder; Return Management; slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Lean Production;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande kurs i logistik, 2FE02E, VT 2015 Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar Weberg Handledare: Petra Andersson Examinator: Åsa Gustafsson Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. LÄS MER

 3. 3. Utrymme för lärande/En fallstudie av ett underhållsföretag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Martin Norén; [2005]
  Nyckelord :Arbetstagare; företag; lärande; organisation; utformning; Design; employee; enterprise; organisation; learning;

  Sammanfattning : Förutsättningar för lärande i en organisation beror på dess utformning. För att arbetstagarna i en organisation ska få möjlighet för lärande i sin arbetssituation måste den var utformad på det sättet att den ger förutsättningar till detta. LÄS MER

 4. 4. Paradigmskiften inom Världsbanken - en bank i utveckling

  Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Martin Norén; [2001]
  Nyckelord :Bistånd; Paradigm; Nyliberalism; Ekonomi; IMF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa på hur två olika paradigmskiften inom Världsbanken påverkat dess policy.... LÄS MER