Sökning: "Martin NordstrÖm"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Martin NordstrÖm.

 1. 1. Produktivitetsskillnader efter införandet av drivningsmetoden Skonsam Effektiv Drivning hos SCA skog AB Medelpads skogsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martin Nordström; [2020]
  Nyckelord :Logging technique; Gentle efficient logging technique; SED; Strengthening actions; ghost row;

  Sammanfattning : The enviromental footprint on the planet is something that societies andorganizations all over the world are trying to reduce. The forestry sector is not anexception in that matter and work is going on in several areas, among them reductionof soil damages. LÄS MER

 2. 2. Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet? : En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Per-Anders Nordström; Martin Wehrend; [2018]
  Nyckelord :akut koronart syndrom; bröstsmärta; larmsamtal;

  Sammanfattning : De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. LÄS MER

 3. 3. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; jordbruksmark; kreditgivning; kreditprocess;

  Sammanfattning : För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. LÄS MER

 4. 4. Security Analysis of Machine Monitoring Sensor Communication A threat modeling process implementation and evaluation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers); Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)

  Författare :Martin Ljungdahl; Michael Nordström; [2016]
  Nyckelord :Data- och informationsvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : The number of small devices that are connected to the Internet is increasing rapidly and the system that controls them are becoming more and more complex. Using these devices in products and system has the potential to lower costs, increase performance and provide new functionality. LÄS MER

 5. 5. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; Henrik Svensson; [2016]
  Nyckelord :grisproduktion; kooperativ; leverantörsförening; socialt kapital; social capital; Skaraborgsgrisen;

  Sammanfattning : En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. LÄS MER