Sökning: "Martin Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Martin Nordström.

 1. 1. Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet? : En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Per-Anders Nordström; Martin Wehrend; [2018]
  Nyckelord :akut koronart syndrom; bröstsmärta; larmsamtal;

  Sammanfattning : De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. LÄS MER

 2. 2. Bankers beslutsprocess vid kreditgivning avseende jordbruksmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; jordbruksmark; kreditgivning; kreditprocess;

  Sammanfattning : För att kunna göra investeringar krävs kapital. Hur kapital tillgängliggjorts för den som varit i behov av att låna pengar för att kunna köpa något har skiljt sig åt genom åren. I och med att behovet av kapital ökade föddes det moderna bankväsendet. LÄS MER

 3. 3. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Nordström; Henrik Svensson; [2016]
  Nyckelord :grisproduktion; kooperativ; leverantörsförening; socialt kapital; social capital; Skaraborgsgrisen;

  Sammanfattning : En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. LÄS MER

 4. 4. The Family Business in a Global Context : The Rationale behind Corporate Governance Structures in Subsidiaries Abroad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Martin Kewitz; Clas Nordström; Sören Salzwedel; [2012]
  Nyckelord :Family Business; Family Firm; Family; Internationalisation; Corporate Governance; Uppsala Model; Establishment Chain; Stewardship Theory; Subsidiary; Control; Agency Theory; Family System;

  Sammanfattning : Background: Family Businesses represent the highest proportion of businesses in the world (Lin, 2012). Globalisation offers new business opportunities for growth and in-ternational diversification. Generally the internationalisation of family businesses is a well-studied field in family business research (Kontinen & Ojala, 2009). LÄS MER

 5. 5. Methods for Anonymizing Patterns of Human Mobility

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Martin Nordström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the ability to efficiently gather location information of individuals has gained a lot of attention in the research community. There are multiple methods for collecting this data, but this thesis primarily considers data collected from base stations connected to the mobile phones used by people today. LÄS MER