Sökning: "Martin Odh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Odh.

 1. 1. Examining Traditional, Better & Beyond Budgeting In a Dynamic Era : A Case Study of Länsförsäkringar

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hampus Renfors; Martin Odh; [2018]
  Nyckelord :Budgeting; Traditional Budgeting; Better Budgeting; Beyond Budgeting; Beyond Budgeting Model; Management Controlling Systems;

  Sammanfattning : Within the research field of management controlling systems, a contrasting debate has evolved about budgeting. The market environment has become more dynamic where traditional budgeting, better budgeting and beyond budgeting have received significant observation to establish what alternative that is mostly suitable for the current market situation. LÄS MER

 2. 2. Företags samhällsansvar : I små och medelstora svenska familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nzazi Suzanne; Odh Martin; [2015]
  Nyckelord :Family business; family firms; Corporate Social Responsibility; Familjeföretag; CSR; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag har en stark påverkan på globala samhällsbeteenden och attityder. Ett företags ekonomiska styrkor och de val företaget gör har en stor inverkan på arbetsförhållanden, miljö, ekonomi och samhällen de verkar inom. LÄS MER