Sökning: "Martin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Martin Olsson.

 1. 1. Évolution des principaux constituants de la phrase française. Étude morphosynaxique de cinq traductions de la Genèse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Olsson; [2021-06-17]
  Nyckelord :franska; fornfranska; latin; diakron lingvistik; ordföljd; morfologi; syntax; verb; noll-syntax;

  Sammanfattning : Denna diakrona studie följer utvecklingen av den franska satsens huvudkomponenter, då dessa är av avgörande betydelse för den ömsesidiga förståelsen. Studiens mål är att genom en korpusstudie följa hur subjekt, verb och direkt objekt markeras genom historien. LÄS MER

 2. 2. Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder: Fördelaktigt - men till vilken nytta?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Olsson; Martin Finnhult; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Välfärdssamhället har blivitregalskeppet Vasa” : En kvalitativ innehållsanalys av historiebruket i dagstidningar från 1979, 1994 och 2019.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Historiebruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av palliativ vård ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Olsson; Martin Tibbing; [2021]
  Nyckelord :Patient experiences; Palliative care; Adult patient; Patientupplevelser; Palliativ vård; Vuxen patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen har omkring 40 miljoner människor i världen ett palliativt vårdbehov. Forskning visar att det finns brister inom den palliativa vården i Sverige, och flera forskare har länge önskat forskning som omfattar hela patientens upplevelser, där alla vårdandets aspekter inkluderas. LÄS MER

 5. 5. A feasibility study on production and storage of hydrogen with renewable energy resources at municipal scale

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Philip Olsson; Martin Tholander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The feasibility of a PEM hydrogen storage system in a municipal setting using prosumer excess solar power has been investigated. The feasibility was determined upon key performance indicators payback time, internal rate of return (IRR) and net profit margin. The project was done as a case study on Södertälje municipality, Stockholm, Sweden. LÄS MER