Sökning: "Martin Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Martin Ottosson.

 1. 1. Tre myndigheter, en uppdragsgivare : En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Falk; Martin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Smarter Aerodynamics - Aerodynamic improvement of Chalmers’ Shell Eco-marathon car Smarter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Filip Ljungström; Martin Ottosson; Mohammed Saeed; Emma Sundell; Ida Trangsrud; David Winqvist; [2016]
  Nyckelord :CFD; drag force; drag coefficient; Shell Eco-marathon; STAR-CCM ; vehicle aerodynamics;

  Sammanfattning : Students at Chalmers have participated in the UrbanConcept class in the Shell Ecomarathoncompetition since 2009. The aim of the competition is to build and drivea car as far as possible with an amount of energy equivalent to 1 litre of petrol. LÄS MER

 3. 3. Main Switchboard Drawing : Att skapa elscheman för huvudinstrumenttavla

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Ottosson; Helen Nordin; [2015]
  Nyckelord :Main switchboard drawing; Ölandsfärjan; M S Solsund; wiring diagrams; Main switchboard.; Ölandsfärjan; M S Solsund; elscheman; huvudinstrumenttavla;

  Sammanfattning : Projektet har gjorts på uppdrag av Ölandsfärjan AB för att tillverka elscheman för huvudinstrumenttavlan ombord på deras fartyg M/S Solsund. Anledningen till detta var att det inte fanns någon dokumentation om huvudinstrumenttavlan och detta försvårade arbetet med felsökning och underhåll. LÄS MER

 4. 4. MÄNS UPPLEVELSER EFTER PROSTATEKTOMI : En kvalitativ litteraturstudie om hur prostatektomi påverkar mäns vardagliga liv med fokus på sexualitet och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Ottosson; Benjamin Lennbalk; [2015]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; information; manlighet; prostatektomi; sexualliv; urininkontinens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sociala problem i psykosociala mått - KBT i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martin Ottosson; [2012]
  Nyckelord :Cognitive Behavioral Therapy; psychotherapy; Socionomen; individualization.; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the focus of society was turned on the individual social problems were redefined in new terms and new methods in social work emerged. As a result of individualization psychotherapy is a self-proclaimed liberator of the individual. LÄS MER