Sökning: "Martin Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Martin Ottosson.

 1. 1. Tre myndigheter, en uppdragsgivare : En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Falk; Martin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Main Switchboard Drawing : Att skapa elscheman för huvudinstrumenttavla

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Ottosson; Helen Nordin; [2015]
  Nyckelord :Main switchboard drawing; Ölandsfärjan; M S Solsund; wiring diagrams; Main switchboard.; Ölandsfärjan; M S Solsund; elscheman; huvudinstrumenttavla;

  Sammanfattning : Projektet har gjorts på uppdrag av Ölandsfärjan AB för att tillverka elscheman för huvudinstrumenttavlan ombord på deras fartyg M/S Solsund. Anledningen till detta var att det inte fanns någon dokumentation om huvudinstrumenttavlan och detta försvårade arbetet med felsökning och underhåll. LÄS MER

 3. 3. MÄNS UPPLEVELSER EFTER PROSTATEKTOMI : En kvalitativ litteraturstudie om hur prostatektomi påverkar mäns vardagliga liv med fokus på sexualitet och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Ottosson; Benjamin Lennbalk; [2015]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; information; manlighet; prostatektomi; sexualliv; urininkontinens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sociala problem i psykosociala mått - KBT i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martin Ottosson; [2012]
  Nyckelord :Cognitive Behavioral Therapy; psychotherapy; Socionomen; individualization.; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the focus of society was turned on the individual social problems were redefined in new terms and new methods in social work emerged. As a result of individualization psychotherapy is a self-proclaimed liberator of the individual. LÄS MER

 5. 5. Jobbskatteavdraget och dess effekter på sysselsättningen - En difference-in-differences analys av reformens tre första år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Ottosson; [2011]
  Nyckelord :jobbskatteavdraget; arbetsutbud; sysselsättning; arbetslöshet; substitutionseffekten; inkomsteffekten; difference-in-differences; fixed effect modell; kvasi-experiment;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur införandet av jobbskatteavdraget 2007 och de två utbyggnaderna 2008-2009 påverkade arbetsmarknaden i form av sysselsättning, arbetslöshet, långtidsarbetslöshet och sysselsättning i åldersgruppen 55-64 år. Med utgångspunkt från en tillämpning av konsumtionsteorin, med arbetsutbudet i fokus, så görs en difference-in-differences analys av reformens tre första år i jämförelse med tre år innan dess införande. LÄS MER