Sökning: "Martin Palmcrantz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Palmcrantz.

 1. 1. Tacongruity : Impact of congruent music on sales of tex-mex products in a Swedish grocery store

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Henning; Martin Palmcrantz; [2012]
  Nyckelord :consumer behavior; servicescape; in-store marketing; music; musical congruity; sensory marketing; FMCG; consumer goods;

  Sammanfattning : This explanatory study investigated the possible causal relationship between congruent background music and consumer behavior. We studied empirically whether sales of tex-mex products was affected when congruent music was played in conjunction to the tex-mex section of a Swedish grocery store. LÄS MER

 2. 2. Kundomdömens effekt på konsumenters val av återförsäljare : En kvalitativ studie om kundomdömen på svenska prisjämförelsetjänster betydelse för valet av återförsäljare på Internet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Palmcrantz; Erik Wahlstedt; Erik Wikander; [2010]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocess; E-handel; WOM; eWOM; Kundomdöme; Prisjämförelsetjänst;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handelsmarknaden är ständigt växande och människors konsumtionsbeteende har under senare år förändrats. Traditionellt sett är Word-of-mouth en starkt bidragande orsak till konsumenters köpbeslut och idag förekommer också WOM på Internet (eWOM). LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa Sjukhus : En jämförande studie av strategisk kommunikation vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Palmcrantz; Anna Martin; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att sjukvården i Sverige har förändrats under de senaste decennierna och fortfarande gör så är ett faktum. Efter att under lång tid fått utstå kritik för att vara ineffektiv och byråkratisk har det genomförts reformer för att komma till rätta med de problem sjukvården dragits med. LÄS MER