Sökning: "Martin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Martin Persson.

 1. 1. Hydroacoustic Modelling of Podded Propulsion System : Underwater Radiated Noise Prediction Using ANSYS

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Martin Persson; [2022]
  Nyckelord :Fluid Mechanics; Computational Aeroacoustics; Frequency Response; Noise and Vibration; Pod; Propulsion System; ANSYS; Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations; Kongsberg Maritime Sweden AB;

  Sammanfattning : Ocean noise pollution is an invisible but growing threat. There are many sources of sound in the ocean but human underwater radiated noise, in particular from shipping is one of the most prominent one. Ocean noise pollution can interfere or sometimes even directly harm marine life. LÄS MER

 2. 2. The forest planning process among medium-sized forest owners : description of the group and how they adapt the traditional planning hierarchy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Martin Persson; [2021]
  Nyckelord :Forest planning; medium-sized forest owners; strategical planning; tactical planning; operational planning; planning hierarchy; decision support system;

  Sammanfattning : Forest planning has traditionally been divided into strategical, tactical, and operational planning all integrated into a hierarchy. Forest planning has been a crucial success factor for the Swedish forest industry, and the planning processes among corporations and small private forest owners have been frequently examined. LÄS MER

 3. 3. I böcker ligger det förflutnas hela själ : En textanalys om historisk skönlitteratur i undervisningen för åk 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Elmengård; Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiska perspektiv; historisk skönlitteratur; människors livsvillkor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att bidra med kunskap om historisk skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna undersökningen utgick från handlade om människors livsvillkor under olika tidsperioder och på vilket sätt läsning av historisk skönlitteratur kan gynna elevernas utveckling av historiemedvetande. LÄS MER

 4. 4. Citylogistik och logistikföretag i en kontext av ökad e-handel : med olika utmaningar och hur logistikföretag hanterar utmaningarna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Ludwig Nordin; Karl Björnstedt Bozbey; Martin Overgaard; Philip Persson Lundgren; [2021]
  Nyckelord :City logistics; City logistics challenges; Logistics management; Last mile delivery; Urban freight transport; E-commerce distribution; Citylogistik; Citylogistiska utmaningar; Last mile leveranser; Godstransporter; E-handels distribution;

  Sammanfattning : We have conducted a study that is intended to investigate and understand how logistics companies in city logistics handle increased e-commerce challenges and describe what actions they take. To be able to do that, two question formulations have been formulated that goes: “What challenges, caused by an increased e-commerce, exist for logistics companies within city logistics?” and “What are logistics companies doing to address the challenges that exist and that are caused by increased e-commerce?”. LÄS MER

 5. 5. Simulera beteende av stridsflygplan med hjälp av AI : Simulating behavior of combat aircraft with AI

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Covarrubias Gillin; Gustav Arneving; Joel Alexandersson; Leon Li Persson; Lukas Olsson; Martin Banck; Max Björkander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs ett kandidatarbete som utfördes på beställning av Saab. Det kunden var intresserad av var att simulera beteende av stridsflygplan med hjälp av AI-tekniker. Projektgruppen använde maskininlärningsalgoritmen Q-inlärning för att försöka uppnå detta. LÄS MER