Sökning: "Martin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Martin Persson.

 1. 1. A Framework for Monitoring Data from a Smart Home Environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Persson; [2020]
  Nyckelord :smart home; digital infrastructure; sensor management;

  Sammanfattning : This master thesis presents the design and implementation of a framework for monitoringdata related to activities of daily living (ADL) in a smart home environment, conducted for theHuman Health and Activity Laboratory (H2Al) at Luleå University of Technology. The generalaim of such environments is to increase the quality of life by enabling elderly to live longer athome while reducing the consumption of resources necessary. LÄS MER

 2. 2. Signalanalysmetoder för markvibrationer: Undersökning av en alternativ signalanalysmetod för att analysera transienta markvibrationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Martin Persson; Adam Wiberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vibrationer är ett mekaniskt fenomen där svängningar kring någon jämviktspunkt sker. Vibrationer kan uppstå i många olika sammanhang, men i denna rapport är det de som uppstår i samband med att tåg passerar tågväxlar som är av intresse. LÄS MER

 3. 3. Automatic Gait Recognition : using deep metric learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Martin Persson; [2020]
  Nyckelord :Gait recognition; Computer vision;

  Sammanfattning : Recent improvements in pose estimation has opened up the possibility of new areas of application. One of them is gait recognition, the task of identifying persons based on their unique style of walking, which is increasingly being recognized as an important method of biometric indentification. LÄS MER

 4. 4. Konsten att gasa sig ur krisen med handbromsen i

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Martin Axelsson Därth; Max Persson; [2020]
  Nyckelord :corporate social responsibility; corporate social marketing; real-time marketing; neo-institutional theory; legitimacy; semiotics; corona crisis; automotive industry; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public demand for corporate social responsibility has increased significantly during recent years and is further stressed during global crises. At the same time, the use of engaging external events as a context in communication, in order to maintain relevance for the brand, is increasing. LÄS MER

 5. 5. Den smärtsamma verkligheten : En enkätstudie om sjuksköterskans stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Albertsson; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; allmänsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket innebär ofta långvarig stress och bristfällig arbetsmiljö. Personalbrist, hög arbetsbelastning och bristande inflytande på arbetsplatsen är orsaker till att sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket. För lite forskning gällande den upplevda stressen på arbetsplatsen inom sjuksköterskeyrket råder. LÄS MER