Sökning: "Martin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Martin Persson.

 1. 1. Den smärtsamma verkligheten : En enkätstudie om sjuksköterskans stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alice Albertsson; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; allmänsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket innebär ofta långvarig stress och bristfällig arbetsmiljö. Personalbrist, hög arbetsbelastning och bristande inflytande på arbetsplatsen är orsaker till att sjuksköterskor väljer att sluta inom yrket. För lite forskning gällande den upplevda stressen på arbetsplatsen inom sjuksköterskeyrket råder. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarundersökning som styrmedel : En kvalitativ studie om hur resultatet från en medarbetarundersökning kopplas samman med övriga styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Björn Markström; Martin Persson; [2019]
  Nyckelord :Employee survey; management control; medarbetarundersökning; styrmedel; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka hur kopplingen mellan resultatet från en medarbetarundersökning och övriga styrmedel ser ut i en organisation. Detta undersöktes genom två forskningsfrågor som berörde hur denna koppling ser ut samt vilka faktorer som kan påverka dess prioritet. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av hälsocoaching och motivation till beteendeförändring : En mixed method studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Phaisarn Gustafsson; Andreas Jungerby; Martin Persson; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälsa; Kvalitativ; Kvantitativ; Livsstilsrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt med frågor kring hälsa och lanserar därför olika hälsofrämjande insatser med mål att förebygga sjukdomar. En av insatserna är hälsocoaching där klienter får hjälp med en beteendeförändring. LÄS MER

 4. 4. Strategier som personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom använder för att hantera vardagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Persson; Martin Lindén; [2018]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; COPD; coping; day-to-day life; strategies; Dagligt liv; hantering; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer som lider av Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar både i Sverige och i världen. KOL beskrivs som en kronisk, progressiv sjukdom som orsakar en betydande känsla av ohälsa och leder till lidande. LÄS MER

 5. 5. Enforcement of Annulled Arbitral Awards : A Study on the Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards under the 1958 New York Convention from a Swedish Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Persson Thurén; [2018]
  Nyckelord :Arbitration; Arbitral awards; Foreign arbitral awards; Annulled arbitral awards; Enforcement; New York Convention; Norsolor; Hilmarton; Chromalloy; TermoRio; Baker Marine; Yukos; Swedish Arbitration Act; Skiljemannarätt; Skiljedom; Utländsk skiljedom; Undanröjda skiljedomar; Verkställighet; New York Konventionen; Lagen om skiljeförfarande;

  Sammanfattning : Different interpretations of the New York Convention’s Article V(1)(e) have caused inconsistencies regarding how courts deal with applications for enforcement of annulled foreign arbitral awards. Court cases from various Contracting States display that the courts have adopted different approaches to this matter. LÄS MER