Sökning: "Martin Rensfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Rensfeldt.

  1. 1. Om skattningar av sannolikheter för extrema händelser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Amanda Hårsmar; Jari Martikainen; Martin Rensfeldt; [2013-10-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att skatta sannolikheter för extrema händelser är svårt eftersom de sällan inträffaroch underlaget att bygga skattningar utifrån är begränsat. Ofta används skattningsmetodergrundade på asymptotiska resultat från extremvärdesteorin som inte självklart äruppfyllda när man utgår från en verklig datamängd. LÄS MER