Sökning: "Martin Rosström-ejnar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Rosström-ejnar.

 1. 1. Exploiting Discounts: Evidence from Swedish Investment Companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Flodström; Martin Rosström Ejnar; [2020]
  Nyckelord :investment companies; closed-end funds; discounts; abnormal return; market efficiency; anomaly;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between discounts on Swedish closed-end investment companies and abnormal return. By sorting Swedish investment companies by the size of their discounts, we create monthly portfolios over a period of 15 years and construct a hedge-portfolio which generate an annualised abnormal return of 9.99%. LÄS MER

 2. 2. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER