Sökning: "Martin Scott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Scott.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Herrarna har inget på våra ladugårdar att göra! "Bödaupproret" och konflikten om skogens moraliska ekonomi på norra Öland år 1850.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Eriksson; [2007]
  Nyckelord :kravaller; rättsuppfattning; upplopp; våld; politisk kultur; vardagligt motstånd; hidden transcripts; kapital; nyttjanderätt; äganderätt; skogsåverkan; skogsbruk; skogspolitik; kronopark; Öland; Böda; Kalmar regemente; kalkbränning; protoindustri; lag; moralisk ekonomi; underjägare; jägeribetjäning; John C. Scott; E. P. Thompson; Massimo de Angelis; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de konflikter om skogen i Böda kronopark på norra Öland som utspelade sig mellan staten och den lokala allmogen under perioden ca 1835-1850. Bakgrunden är den nya skogspolitik som statsmakterna börjar praktisera under första halvan av 1800-talet, där skogen ses som ett kapital som ska förmeras genom långsiktiga och på skogsvetenskaplig grund upplagda planer. LÄS MER