Sökning: "Martin Sjökvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Sjökvist.

 1. 1. Om och endast om : hur bevis och bevisföring hanteras i två gymnasieböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mattias Norström; Martin Sjökvist; [2014]
  Nyckelord :proof; proving; reasoning; upper secondary school mathematics; textbooks; bevis; bevisföring; resonemang; gymnasiematematik; läroböcker;

  Sammanfattning : Det finns en problematik i övergången för svenska studenter mellan gymnasiet och högskolan. En faktor i den problematiken är att bevis och bevisföring hanteras på olika sätt på de olika utbildningsnivåerna. Dessutom är forskning kring hur läroböcker hanterar bevis och bevisföring begränsad. LÄS MER

 2. 2. HELHETSSYN OCH VERKLIGHETSUPPFATTNING : En statistisk enkätundersökning kring lärares syn påämnesintegration och dess för- och nackdelar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Martin Sjökvist; [2014]
  Nyckelord :Ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamverkan; tematisk;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att kartlägga vad lärare i grundskolans senare del, årskurs6-9, och gymnasiet i Västerås stad anser om ämnesintegration. Den metod somanvändes var en enkätundersökning som riktade sig till samtliga lärare ipopulationen. Genom att statistiskt undersöka de inkomna svaren har ett antalresultat hittats. LÄS MER