Sökning: "Martin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Martin Svensson.

 1. 1. Kartläggning av kundinflöde - En fallstudie om schemaläggning på en svensk telefonbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Börjeskog; Martin Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Call Center; Capacity Planning; Peak; Scheduling; Telephone Banking;

  Sammanfattning : The banking industry is currently going through a big change where the traditional bank branches shut down in favour of meetings on digital platforms. In today's society, customers require fast service with high flexibility allowing them to conduct their banking business wherever and whenever they want. LÄS MER

 2. 2. Hur får gymnasieelever återkoppling i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nelly Bystedt; Martin Svensson; [2019]
  Nyckelord :formativ bedömning; idrott och hälsa; återkoppling; feedback;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten redogör för hur gymnasieelever får återkoppling i ämnet idrott och hälsa. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur lärare ger elever återkoppling och vad konsekvensen blir av detta beroende på hur den hanteras. LÄS MER

 3. 3. Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Martin Lam; Axel Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhetsstudie; Cykelpassage; Cykelöverfart; Simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. LÄS MER

 4. 4. Strategier för demokratisk utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Jönsson; Lucas Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Electron heating in collisionless shocks observed by the MMS spacecraft

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Martin Svensson; [2018]
  Nyckelord :shocks; MMS; electron; heating; gradient; quasi-perpendicular; scaling; plasma; space;

  Sammanfattning : Shock waves are ubiquitous in space and astrophysics. Shocks transform directed particle flow energy into thermal energy. As the major part of space is a collisionless medium, shocks in space physics arises through wave-particle interactions with the magnetic field as the main contributor.The heating processes are scale dependent. LÄS MER