Sökning: "Martin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Martin Svensson.

 1. 1. Vems ärenden går elden? : En historiografisk jämförelse av Sveriges och Finlands häxprocesser ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Svensson; [2020]
  Nyckelord :1600-tal; häxprocesser; genusperspektiv; historiografi; Sverige; Finland; Östersjöväldet;

  Sammanfattning : This essay is a comparative historiographic study of how the 17th century witch processes in Sweden and Finland has been described in dissertations, essays and articles over the last 50 years. These countries were chosen for comparison due to Sweden’s female majority of accused and condemned witches, while Finland had almost equal percentages of accused and condemned men and women. LÄS MER

 2. 2. The impact of Working Capital Management on Firm Performance in different phases of a business cycle : Evidence from Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Göransson; Victor Lundqvist; Martin Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Svensson är inget för mig" : - En kvalitativ studie om tidigare kriminellas socialisation och vägen till ett hederligt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Martin Lidén; Sophia Zetterfeldt Edin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ESG-Based Factor Investing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bergström; Jacob Svensson; [2020]
  Nyckelord :ESG; Smart Beta; Factor Investing; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if there is a cost, in terms of lower risk-adjusted returns, associated with using ESG factors in the portfolio creation process. The ability of using an ESG Smart Beta strategy, to outperform a passive cap-weighted index and a regular Smart Beta strategy in terms of risk-adjusted returns, was examined. LÄS MER

 5. 5. Fritt fram för friluftsliv? - En kvalitativ intervjustudie om hur idrottslärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Nelly Bystedt; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; skola; idrott och hälsa; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare arbetar med kunskapsutveckling i friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa samt få en tydligare bild av lärares syn på friluftsliv då det är en del av idrottsämnet från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet. Syftet är även att se vad lärare anser är viktig kunskap för elevers lärande inom friluftsliv. LÄS MER