Sökning: "Martin Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Martin Svensson.

 1. 1. ESG Scores in IPOs: The impact of Board Composition and Ownership Concentration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karl Ehrensky; Martin Svensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :ESG; ESG score; board composition; ownership concentration; stakeholder management;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Självförmågans påverkan på upplevd stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Cengizhan Caglayan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka elevers upplevda självförmåga och stress i gymnasiet. Den här studien handlar primärt om hur stressnivån hos gymnasieelever påverkas av deras självförmåga. LÄS MER

 3. 3. Vems historia ryms inom våra ramar? : En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma historielärare ser på och arbetar med elevers mångfald av identiteter i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Martin Svensson; [2021]
  Nyckelord :qualitative interview study; national identity; Manuel Castells; teaching history; diversity of identity.;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative interview study of how six upper secondary school history teachers view and work with students’ diversity of identities in teaching. The questions that the study sought to answer were how history teachers viewed and worked with students’ diversity of identities, as exemplified by specific assignments, along with their selection of teaching materials, and the impact of their own identity on their teaching. LÄS MER

 4. 4. Styrning genom bedömning: förändringar i den svenska läroplanen i matematik för högstadiet med avseende på problemlösning, 1994 - 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Martin Svensson; [2021]
  Nyckelord :curriculum; governance; mathematics education; problem solving;

  Sammanfattning : In this paper I argue that the message system of “what counts as valid knowledge” as a definition of the “curriculum” in regards to problem solving as an ability in the Swedish upper elementary school mathematics has changed by empathizing assessment as a tool to control what is being taught. The argument is based on studying syllabus, commentary material, textbooks and national tests published with each of the two reforms 1994 and 2011. LÄS MER

 5. 5. Unsupervised Segmentation of Time Series Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Martin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Time series segmentation; Unsupervised segmentation;

  Sammanfattning : In a modern vehicle system the amount of data generated are time series large enough for big data. Many of the time series contains interesting patterns, either densely populated or scarcely distributed over the data. LÄS MER