Sökning: "Martin Thernlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Thernlund.

 1. 1. Dracula vs. the Beetle : How Science is Used as a Rhetorical Tool to Bring the Monsters to Life

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Martin Thernlund; [2012]
  Nyckelord :Dracula; The Beetle; Science in literature;

  Sammanfattning : This essay is a cultural/historical analysis of the role of science in the books Dracula by Bram Stoker and The Beetle by Richard Marsh. The aim is to investigate how science is used to lessen the amount of critical judgment the reader has to suspend while reading these two Gothic stories, as well as identifying what contexts science is part of. LÄS MER

 2. 2. Spelbaserat lärande : En forskningsöversikt av spelens användning i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Linus Engborg; Martin Thernlund; [2012]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; pedagogik; IKT-baserad undervisning; skola.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka användningen av spel i skolundervisning. Den är genomförd som en systematisk forskningsöversikt där information samlats in via vetenskapliga artiklar som sedan granskats och analyserats. LÄS MER

 3. 3. Måluppfyllelse i skolan för elever med utländsk bakgrund : Undervisningsstrategier i mångkulturella klassrum

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Joakim Heining; Martin Thernlund; [2011]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; elev med utländsk bakgrund; skola; andraspråkselev;

  Sammanfattning : Denna uppsatts har som syfte att undersöka hur ökad måluppfyllelse för elever med utländsk bakgrund och svenska som andraspråk kan uppnås. Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie med inriktning på elever med utländsk bakgrunds särskilda behov, undervisningsstrategier för ökad måluppfyllelse gällande elever med utländsk bakgrund samt lärarens roll i detta. LÄS MER