Sökning: "Martin Walkenfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Walkenfors.

 1. 1. Fängelse på livstid - normalpåföljd vid mord?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Walkenfors; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Påföljden för mord ändrades år 2009 och en mer nyanserad påföljdsmodell infördes. Tidigare hade påföljden för mord antingen varit fängelse i 10 år eller på livstid, men nu infördes istället en modell, som gav domstolarna mer utrymme att utdöma tidsbestämda fängelsestraff mellan 10 och 18 år samt på livstid. LÄS MER

 2. 2. Krävs det en ny sexualbrottslagstiftning? - En kritisk granskning av 2014 års sexualbrottskommittés slutbetänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Walkenfors; [2016]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffrätt; allmän rättslära; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har sin utgångspunkt i det slutbetänkande 2014 års sexualbrottskommitté presenterade i oktober 2016. Fokus blir på de direktiv sexualbrottskommittén fick för att undersöka och ta fram ett förslag till en sexualbrottslagstiftning, som bygger på samtycke samt om och hur en oaktsamhetsbestämmelse skulle kunna utformas. LÄS MER