Sökning: "Martin Wallentin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Wallentin.

 1. 1. Sun Watch - System för att se produktion och förbrukning av el från solceller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Johansson; Bruno Rees; Martin Sundberg; Karl Wallentin; [2020]
  Nyckelord :smart plug; solar panel; solar energy; smart plug; solcell; solenergi;

  Sammanfattning : Anyone who has thought about installing their own solar panels has been faced with one of the biggest obstacles, price or location. The startup company Watt-s aims to solve this problem by offering to sell smaller parts of already existing solar power plants. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser när full anliggning saknas vid livförstärkning av HSQ-balk

  Master-uppsats, KTH/Stålbyggnad

  Författare :Anders Strömgren; Martin Wallentin; [2014]
  Nyckelord :Steel; HSQ-beams; poor fit; Stål; HSQ-balk; Anliggning;

  Sammanfattning : Den här rapporten är skriven för att utvärdera en livförstärkningsmetod för en knutpunkt i ett balk- och pelarsystem med kontinuerliga balkar som belastas med ett givet lastfall. Knutpunkten består av HSQ-balkar och VKR-rör där prefabricerade betongbjälklag lagts upp på underflänsarna av balkarna. LÄS MER

 3. 3. Passivhus : En jämförelse mellan olika byggnadstekniska lösningar för ytterväggar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Jonas Enjebo; Martin Wallentin; [2012]
  Nyckelord :Passivhus; yttervägg; husprojektering; FEBY;

  Sammanfattning : This report aims to examine the design of a passive house. The design addresses the selection of material, sizing and selection of both building services systems and building technical features such as load-bearing framework and moisture control. Interior layout is designed for a family of two adults and one child. LÄS MER