Sökning: "Martin Wallentin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Wallentin.

 1. 1. Konsekvenser när full anliggning saknas vid livförstärkning av HSQ-balk

  Master-uppsats, KTH/Stålbyggnad; KTH/Stålbyggnad

  Författare :Anders Strömgren; Martin Wallentin; [2014]
  Nyckelord :Steel; HSQ-beams; poor fit; Stål; HSQ-balk; Anliggning;

  Sammanfattning : Den här rapporten är skriven för att utvärdera en livförstärkningsmetod för en knutpunkt i ett balk- och pelarsystem med kontinuerliga balkar som belastas med ett givet lastfall. Knutpunkten består av HSQ-balkar och VKR-rör där prefabricerade betongbjälklag lagts upp på underflänsarna av balkarna. LÄS MER

 2. 2. Passivhus : En jämförelse mellan olika byggnadstekniska lösningar för ytterväggar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Jonas Enjebo; Martin Wallentin; [2012]
  Nyckelord :Passivhus; yttervägg; husprojektering; FEBY;

  Sammanfattning : This report aims to examine the design of a passive house. The design addresses the selection ofmaterial, sizing and selection of both building services systems and building technical features suchas load-bearing framework and moisture control. Interior layout is designed for a family of twoadults and one child. LÄS MER